POLSKA WARSZAWA

ZACHĘTA || KOJI KAMOJI ORAZ PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA

WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA

WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA

Retrospekcja prac od lat 60 do czasów obecnych artysty Koji Kamoji, który pochodzi z Japonii, a od 1959 roku mieszka i tworzy w Polsce. Wystawa prezentuje rysunki, obrazy i kluczowe dla jego twórczości instalacje. Cechami charakterystycznymi dla artysty jest minimalizm i ascetyzm oraz użycie prostych i ogólnie dostępnych materiałów. Koji Kamoji lubuje się w papierze, sklejce, kamieniu i metalu. Każdą jego prace ogrywa pomysł i ciekawe podejście do danego materiału.

WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA WYSTAWA KOJI KAMOJI CISZA I WOLA ŻYCIA

WYSTAWA PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA JERZY SOŁTAN – LECH TOMASZEWSKI – ANDRZEJ JAN WRÓBLEWSKI

Ci trzej artyści mieli kluczowe znaczenie w latach 50 i 60 na formowanie się zawodu projektanta form przemysłowych i wpływ na polski design w tym czasie. Wszyscy byli związani z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ekspozycja jest podzielona tematycznie na trzy sale. Są to wzajemnie przenikające się i wpływające na siebie dziedziny zainteresowań i aktywności twórców jak sztuka, architektura -przestrzeń i wzornictwo.

PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa PRZESTRZEŃ NIEWYSŁOWIONA wystawa galeria zachęta

You Might Also Like